Privacy Policy

Cuberdonsgeldhof.be behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik
gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de
gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als
onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of
bestelling.
De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien,
te wijzigen en te laten verwijderen als hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen
over de activiteiten van conf-geldhof.be. Hiervoor kan de klant contact opnemen met
conf-geldhof.be. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Cookies Policy

Zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies
stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten
en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze
cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser
zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies ontvangt.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij
gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten
verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw
toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal
deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het
uitvoeren van uw bestelling.